Några ovanliga instrument

Ovanliga instrument
Okarina, som skapades i Italien under mitten av 1800-talet, är ett instrument som ofta tillverkas i keramik. Tv-spelet The Legend of Zelda: Ocarina of Time är en av de största anledningarna till att okarinan populariserades och är än idag ett av de största säljargumenten för instrumentet. Går vi från Italien till Ryssland så kan vi finna balalajkan, en form av stränginstrument som blev känt i Sverige under början av 1900-talet men som finns omskrivet i gamla ryska texter daterade ända bak till 1600-talet. Ytterligare ett stränginstrument är cembalo som hade sin största period på 1600- och 1700-talet. I Sverige blev cembalon vanligare under 1900-talet.

Ännu mer ovanliga instrument
Det finns ovanliga instrument och sedan finns det instrument som är ännu mer ovanliga. Nedan följer några exempel på sådana instrument.

  • Horagai: Detta japanska instrument är konstruerat av så kallade trumpetsnäckor och kan framkalla upp till fem simultana toner istället för en.
  • Xalam: Ett stränginstrument som tros ha sitt ursprung i Mali och som vanligtvis spelas i bland annat Gambia, Niger och Ghana.
  • Telharmonium: Anses vara det första elektroniska instrumentet som i sin första utstyrsel vägde runt sju ton.