Sång – rösten som instrument

Sång kan delas in inom många genrer, stilar och sångsätt. De olika röstlägen som sång delas in i är från högst ton till lägst där skalan går från sopran (oftast kvinnor) till bas (oftast män). Det finns även olika stilar, eller genrer, som sång kan framföras inom; opera, jazz, rock och hip-hop med flera. Ytterligare information kan hittas här där bland annat sångens historia finns beskriven.

Opera och musikal
Opera är en form av teater där sång fungerar som substitut till tal. Istället för att föra sedvanliga dialoger med varandra på scen så framförs sång till musik för att kunna påvisa känslor på ett förstärkt sätt. En vidareutveckling av operan kom genom genren musikal där vanligt tal ersatte det som operan framfört via sång och musik. Mer fokus låg här på dans och underhållning.

Hårdrock
Hårdrock är en varierar stil gällande sång. Från klar och ren sång (som hörs inom nästan all musik) till growl som kan beskrivas som en väldigt raspig, nästan distad, röst som ligger någonstans mellan rytande och morrande. Growl är även besläktad med grunt som har ursprung ur tibetansk strupsång och mongolisk Tuva. Dock så skiljer de varandra åt genom att growl är icke-betonad, det vill säga att ingen ton framkallas. Ett typiskt exempel på growl är sången från bandet Cannibal Corpse.

Jazz
Inom jazz framförs sång ofta genom improvisation, som är en av grundpelarna för jazzen som genre. En vanligt förekommande sångstil inom jazz (men som även utövas utöver den genren) är scatsång där sångaren även här improviserar, men med den skillnaden att orden är utbytta mot ljud och enskilda stavelser utan inbördes mening.