Stränginstrument – gitarr och mer

Ett stränginstrument är ett instrument som skapar sitt ljud från vibrationen av en eller flera strängar. Genom att slå an på strängen får man strängen att vibrera vilket flyttar luften omkring den och genom att kombinera det med en klanglåda som förstärker ljudet och dess resonans så kan vi höra det ljud som produceras.

 

Klassificering av stränginstrument
Ett sätt som stränginstrument brukar uppdelas i är beroende på hur ljudet produceras. Dessa benämns som knäppta stränginstrument, anslagna stränginstrument och stråkinstrument. Bland annat så hittar man gitarr och bas inom de knäppta stränginstrumenten eftersom man knäpper till strängen med antingen ett finger eller ett plektrum. Piano och cembalo tillhör de stränginstrument som anslås genom att man trycker ned tangenter som i sin tur slår an på en sträng i dess innanmäte. Inom stråkinstrument finner man instrument såsom fioler, cellos och kontrabasar där man använder sig av en stråke för att skapa vibration hos strängen och därmed skapa dess ljud.

För nybörjare likväl som för avancerade gitarrister finns hemsidor där man kan lära sig spela gitarr. En av dessa hittar ni här som är en sida där gitarrister runtom i världen hjälper till att lista ut hur låtar spelas.