Vinyl till cd, till vinyl igen

Från vinyl till cd
Under andra hälften av 1900-talet var det vinylskivan som dominerade musikbranschen som lagrings och för uppspelning av inspelad musik. En skivspelare med nål läste av spåren på vinylskivan som roterade med en hastighet av antingen 33 ⅓ eller 45 varv per minut. I och med lanseringen av vinylskivan kom stereo in i bilden och ljudet började återges i stereo istället för mono.

CD, eller compact disc, släpptes för första gången 1982 av Sony och Philips med avsikt att lagra musik på den. Tack vare att cd-skivan på så fasades vinylskivan ut och blev snabbt ett daterat sätt att lagra och spela upp musik på. CD fungerar genom att en laser läser av små gropar och mellanrum på skivan för att sedan återge detta via en förstärkare.

Tillbaka till vinyl
På senare till (ungefär under det senaste decenniet) har vinylskivan fått ett uppsving igen. Försäljningen av vinylskivor har ökat markant och band och artister väljer ofta att sälja sina skivor på vinyl (förutom cd och digitalt). Detta kan bero på en tilldragande faktor vinylskivans analoga ljud. Övriga möjliga faktorer kan ni läsa om här tillsammans med lite info kring vinylskivans återkomst i Sverige.