Klassisk musik

För att ringa in vad begreppet klassisk musik inbegriper måste man först tänka på att det finns en uppsjö av klassisk musik runt om i världen, exempelvis i Asien. Både Kina och Indien har sin egen musikhistoria och där avser man säkerligen helt annan musik och kompositörer då man talar om klassisk musik. I västerländsk musikhistoria menar man förmodligen att klassisk musik betyder Haydns stråkkvartetter, Mahlers symfonier eller Wagners operor. Själva begreppet klassisk musik innefattar egentligen all västerländsk konstmusik vilket inte alla tänker på.

Ett nöje för rika

Mycket av den klassiska musiken var från början endast tillgänglig underhållning för förmöget herrskap. Musik som underhållningsindustri tog fart redan vid den klassiska musikens början och lade grunden för det som långt senare skulle bli en musikindustri, då flera förgreningar av musiken bildades. Numera är musik till stora delar en del av underhållningsindustrin, och just klassisk musik har för många en mer seriös klang än exempelvis populärmusiken, men all musik kan givetvis vara precis lika seriös. Många gillar även att köra bil till klassisk musik, och visst passar det bra till att köra gokart till Haydn i hörlurarna!

Barockmusiken

Mellan åren 1600 och 1750 pågick barockeran och den främsta kompositören från denna tid är Johann Sebastian Bach, ett namn som säkert de flesta hört någon gång. Mot slutet av eran var även kända kompositörer som Vivaldi och Handel verksamma och barockmusikens tonskalor var särpräglade i modala dur- och mollskalor. Några av de mest framstående barocktonsättarna är:

 • Antonio Vivaldi (1678-1741)
 • Georg Friedrich Händel (1685-1759)
 • Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Klassicismen

Klassicismens musik kan beskrivas som en enklare och klarare textur i musiken och var i regel betydligt tätare. Under klassicismen som tog över efter barocken och pågick till 1815 utmärkte sig särskilt tre kompositörer inom klassik musik. Dessa tre utgjorde den så kallade Wienskolan. Dessa var:

 • Joseph Haydn (1732-1809)
 • Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
 • Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Romantiken

Under epoken man kallar romantiken gick kompositörer in för en mer friare struktur i sina musikstycken. Man försökte än mer gestalta olika känslor och mystik. Listan över betydelsefulla kompositörer kan nästan göras hur lång som helst. Här är några som säkert många känner igen:

 • Franz Schubert (1797-1828)
 • Frédéric Chopin (1810-1849)
 • Richard Wagner (1813-1883)
 • Giuseppe Verdi (1813-1901)
 • Jean Sibelius (1865-1957)

Framtiden – AI skapar klassiks musik

Det har blivit vanligt att kompositörer idag använder artificiell intelligens när de skapar klassik musik. Olika AI-programvaror hjälper till att forma musiken och i framtiden kan den här typen av musik vara än vanligare. Klassisk musik är till sin struktur väldigt matematisk vilket passar AI-robotarna väl, när de komponerar sina verk. En del menar dock att “riktig” musik bara kan skapas av människor och att AI-alstrad musik, alltid kommer att kännas livlös och ihålig. Huvudsaken är att klassik musik har berört många människor genom århundradena och kommer att fortsätta att göra så ett bra tag framöver.